Välkomna till Tandvårdsgruppen Springposten

Vår vision är att ge eller förmedla bästa möjliga vård och patientomhändertagande. Detta ska ske på ett personligt och professionellt sätt i en glad och stressfri atmosfär med respekt för Dig som individ.

Vi ser gärna att Du själv är mån om din munhälsa och att vi tillsammans kan hjälpas åt att förebygga sjukdomar och att skapa goda förhållanden i Din mun under mycket lång tid framöver.    Välkommen till en av Helsingborgs modernaste tandläkarmottagningar!

Obs att samma regler för avgiftsfrihet för barn och ungdomar gäller oavsett om du går hos oss eller på folktandvården.

Med vänliga hälsningar